Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar"a göre öğretim üyesi alınacaktır.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) noter onaylı fotokopileri, ilk defa istihdam edilecekler için akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğuna dair tek hekim raporu, adli sicil belgesi (www.turkiye.gov.trinternet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (muafiyet belgesi fotokopisi, terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi fotokopisi) ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 8. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1.Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.
2.Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3.Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4.Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5.Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
6.Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7.Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun'un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.
8.Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651
Adres:A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM
DALI
UNVANI
DERECE
ADET
AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
ORTODONTİ
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Ortodonti alanında doktora eğitimi almış olmak, ortodonti uzmanlık belgesi sahibi olmak, dudak damak yarıklı hastalarda maksillofasiyal geriliğin cerrahi ortodontik tedavisi hakkında tecrübeli olmak.
AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
YARDIMCI
DOÇENT
4
1
Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans eğitimi üzerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü yada Nükleer Bilimler Enstitüsü bünyesinde Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
DİN
BİLİMLERİ
YARDIMCI
DOÇENT
4
1
Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
TEFSİR
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
Kur'an-ı Kerim'de Fetih kavramı konusunda çalışmış olmak.
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski