Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin
personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.

MİMARLIK FAKÜLTESİ ANABİLİM DALl M/AN ASANAT DALI
UNVANI
ADET
AÇIKLAMALAR
İç Mimarlık
Prof.
1
Mimarlık Lisans kökenli olmak, Yüksek Lisansını İç Mimarlık, Doktorasını Endüstri Ürünleri Tasanmında yapmış olmak, Doçentliğini Tasanm (Mimarlık) Bilim alanından almış, Mekan Tasanmı, Yapı Donatımı ve Tesisatı, Aydınlatma Tasarımı, Tasarım ve Yaratıcılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bina Bilgisi
Prof.
1
Mimarlık Lisans kökenli olmak, Doktorasını Mimari Tasanm alanında yapmış olmak, Mimarlık Eğitimi konusunda araştırma ve yayın yapmış olmak. Bina Bilgisi alanında en az 25 vıllık eğitim deneyimi sahibi olmak.
Yapı Bilgisi
Prof.
1
Mimar Kökenli olmak, Yüksek Yapılann Taşıyıcı Sistem ve Yapım Teknolojileri ile Sürdürülebilir Yüksek Yapılar konulannda uzman ve yayınları olmak.
İç Mimarlık
Yrd.Doç.
1
Mimarlık Lisans kökenli, Lisansüstü eğitimini İç Mimarlık Programlannda tamamlamış, Doktora unvanına sahip, Yüksek Yapılar, Enerji Etkin Tasanm, Yeniden Işlevlendirme ve Mekan Tasanmı üzerine araştırmalar/ yayınlar yapmış. Yapı Bilgisi ve Tasanma Giriş Disiplinlerinde çalışmış olmak.
İç Mimarlık
Yrd.Doç.
1
İç Mimarlık Lisans kökenli, Lisansüstü eğitimini İç Mimarlık Programlannda tamamlamış, Doktora unvanına sahip, Tasanmda Kimlik, Mobilya Tasarımı ve Sürdürülebilir Mimarlık üzerine araştırmalar/yayınlar yapmış, Deneysel tasarlama, mekan ve mobilya tasanmı disiplinlerinde çalışmış olmak.
İç Mimarlık
Yrd.Doç.
1
İç Mimarlık Lisans kökenli, Lisansüstü eğitimini İç Mimarlık Programlannda tamamlamış, Doktora unvanına sahip, Alışveriş Merkezlerinde Mekan Tasanmı ve Kimliği, Dijital Sanat ve Mekan konulannda araştırmalar/ yayınlar yapmış, teknik resim, tasan geometri, perspektif disiplinlerinde çalışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANABILIM/ANASANAT DALI
UNVANI
ADET
AÇIKLAMALAR
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Doç.
1
Operatör Teorisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi
Doç.
1
Gruplar Kuramı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
Doç.
1
Modeller Kuramı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı İstatistik
Doç.
1
Yapısal Eşitlik Modelleri ve Bilgi Kriterleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Türk ve İslam Sanattan
Yrd.
Doç.
1
İslam Öncesi Türk Sanatı alanında çalışıyor olmak ve Göktürk Maden Sanatlan konusunda uzman olmak.
İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI ANABILIM/ANASANAT DALI
UNVANI
ADET
AÇIKLAMALAR
Piyano-Arp-Grtar
Doç.
1
Piyano Sanat Dalında görevlendirilmek üzere; en az 10 yıl bir Devlet Konservatuvannda ders vermiş olmak, Beethoven Sonatlan ile ilgili ayrıntılı çalışma yapmış olmak, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser vermiş olmak.
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski