TSE, 14 tam zamanlı dış inceleme uzmanı alacak

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyarınca, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere mevcut yazılımların geliştirilmesi ve yeni projelerin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında aşağıdaki niteliklere uygun 14 (ondört) adet tam zamanlı dış inceleme uzmanı görevlendirilecektir. Sözleşmeler yıllık olarak düzenlenecektir.

Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET) - 8 kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek,
. C#.NET dilini iyi derecede bilmek,
. Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli,
. .NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli,
. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim,
. MS-SQL deneyimi olan (SP, Function, Triger, Transaction konularına hakim),
. Tercihen Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikasına sahip olmak
. Versiyon Yönetimi araçlarından (TFS, CVS, SVN, vb.) en az biri konusunda deneyimli.
Süreç Analisti ve Test Uzmanı - 2 kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Süreç analizi, iş analizi, uygulama geliştirme, yazılım test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konularında birinci bentte yer alanların en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek,
. Süreç tasarım ve yönetim araçlarında (Visio, Nimbus, ARIS vb.) deneyim sahibi,
. Tercihen ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi,
. Tercihen Six Sigma gibi iş süreçleri ve Toplam Kalite Yönetimi gibi kalite süreçleri konusunda bilgi sahibi,
. Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı.
. Mesleki faaliyetlerini sorunsuz olarak icra edebilecek derecede İngilizce bilmek.
Ağ Uzmanı - 1 kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,
. Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.
Sistem Uzmanı - 1 Kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Bilgi işlem merkezlerinde sistem yönetiminde en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak,
. Windows Server 2008- 2012 ve Linux sunucu ortamlarının kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, bakımı, performans problemlerinin çözümü, log incelemesi vb. konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
. Sistem izleme ve uyan araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, WSUS, System Center ürünleri, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
. Ağ ve sistem güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,
. Tercihen Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri, Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012,VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından bir ya da daha fazlasına sahip olmak.
Veri Tabanı Uzmanı - 1 Kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
. Microsoft SQL Server (2008+) veri tabanı yönetim sistemlerinin yönetiminde deneyimli olmak.
. MS SQL mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,
. MS SQL sunucusu "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. SQL ve veritabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,
. İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
. Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
Bilgi Güvenliği Uzmanı - 1 Kişi Başvuru İçin Tıklayınız.
. Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek,
. Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
. Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Log yönetimi ve korelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
. Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu, işletilmesi ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,
. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
. WAF, Firewall, IPS, antivirüs gibi ağ güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
. Kurum bünyesinde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturabilecek olmak,
. Sistem yönetimi ve veri tabanı yönetimi konularında bilgili olmak
. Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemleri konularında bilgili olmak,
. Güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak,
. Tercihen CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak.

1- Başvuru Şekli ve Yeri
Adaylar başvurularını 20.07.2015 tarihi itibariyle 07.08.2015 tarihine kadar yukarıda belirtilen linkler üzerinden online "Başvuru Formu"nu doldurarak yapabileceklerdir. Başvuru Formunda belirtilen diğer belgeler tarayıcı ile taranarak başvuru adresindeki dosya yükleme alanı üzerinden sisteme yüklenecektir. TSE'nin başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.
2- Değerlendirme
Başvuruda bulunan adaylar telefon veya elektronik posta adresi üzerinden Enstitümüzce belirlenen yer, tarih ve saatte mülakata çağrılacaktır. Mülakat, uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Sorularınız için iletişim bilgisi:

E-posta: bim@tse.org.tr
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski