Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1-İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak
gerekmektedir.
2-Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1 .fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3-Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.
4-Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5-İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6-İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tradresinde yayınlanmıştır)
BİRİM
ANABİLİM DALI
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Acil Tıp A.D.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Adli Tıp A.D.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği A.D.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji A.D.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji A.D.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Üroloji A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Teorisi A.D.
Doçent
1
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstatistik A.D.
Doçent
1
1
BİRİM
ANABİLİM DALI
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi
Konstrüksiyon ve İmalat A.D.
Doçent
1
1
Makine Elemanları Alanında Dişli Çark Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Mühendislik Fakültesi
Yapı A.D.
Profesör
1
1
Yapı-Zemin Etkileşimi Konusunda Çalışmaları Olmak
Ziraat Fakültesi
Gıda Bilimleri A.D.
Doçent
1
1
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi ile Süt Mükrobiyolojisi (Özellikle Probiyotikler Mikroorganizmalar) Üzerine Çalışmalar Yürütmek
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri A.D.
Doçent
1
1
Tarla Bitkileri Serin İklim Tahılları Yetiştirme ve Islahı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Cebir ve Sayılar Teorisi A.D.
Doçent
1
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.D.
Doçent
1
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sistematik Felsefe ve Mantık A.D.
Profesör
1
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Eğitimi A.D.
Profesör
1
1
Eğitim Fakültesi
Resim-İş Eğitimi A.D.
Yardımcı
Doçent
3
1
Resim Alanında Sanatta Yeterlilik/Doktora Yapmış Olmak. Öğretmenlik Deneyimi Olmak
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.
Doçent
1
1
Felsefe Eğitiminde Doçent Olmak
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.
Doçent
1
1
Tarih Eğitiminde Doçent Olmak
Eğitim Fakültesi
Zihin Engelliler Eğitimi A.D.
Profesör
1
1
Eğitim Fakültesi
Zihin Engelliler Eğitimi A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
İlahiyat Fakültesi
Arap Dili ve Belagati A.D.
Yardımcı
Doçent
3
1
İlahiyat Fakültesi
Hadis A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
İlahiyat Fakültesi
İslam Hukuku A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
İlahiyat Fakültesi
Tasavvuf A.D.
Profesör
1
1
İlahiyat Fakültesi
Tefsir A.D.
Yardımcı
Doçent
3
1

BİRİM
ANABİLİM DALI
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
AÇIKLAMA
İlahiyat Fakültesi
Türk İslam Edebiyatı A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku A.D.
Yardımcı
Doçent
5
1
Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Kamu Hukuku Doktorası Yapmış Olmak
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Doçent
1
1
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Doçent
1
1
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Yardımcı
Doçent
1
1
Devlet Konservatuvarı
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Profesör
1
1
Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Devlet Konservatuvarında ve Yaylı Çalgılar Dalında Bitirmiş ve Aynı Alanda Doçent Ünvanını Almış Olmak
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yardımcı
Doçent
1
1
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski