Merkez Bankası Bilişim Uzmanı Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA BİLİŞİM UZMANI (MÜHENDİS) ALINACAKTIR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Yazılım Geliştirme, Bilişim Güvenliği ve BT Altyapı Sistemleri alanlarında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Bilişim Uzmanı (Mühendis) alınacaktır.

1-ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
-Türkiye'de en az dört yıllık eğitim veren veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olmak,
-2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 70 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak (KPSSP1 puanı bulunmayanların veya beyan etmeyenlerin KPSSP1 puanı 70 olarak kabul edilecektir),
-İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based Test (IBT)'den en az 84 puan almış olmak],
- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak (12 Ekim 1985 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz),
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartlarıtaşımak.
2-SINAVLAR
GrupYazılı Meslek SınavıMülakat
Sınav Konuları AğırlıklarıÇağrılacak Aday SayısıÇağrılacak Aday Sayısı
1.Grup:
Yazılım
Geliştirme
Bilgisayar ve İnternet 40 Programlamaİlk 200 aday (200 üncü adayla aynı puanı alan adaylar dahil)İlk 60 aday (60 ıncı adayla aynı puanı alan adaylar dahil)
Veri Yapıları ve 20 Algoritmalar
Sistem Geliştirme ve 10 Modelleme
Veritabanı Sistemleri 20
Yazılım Mühendisliği 10
2.Grup:
Bilişim
Güvenliği
Ağ Güvenliği 20İlk 30 aday
(30 uncu adayla aynı puan alan adaylar dahil)
İlk 10 aday (10 uncu adayla aynı puanı alan adaylar dahil)
Bilgisayar Güvenliği 20
Uygulama Güvenliği 20
Veritabanı Güvenliği 20
Güvenlik Açıkları 10 Tespiti
Kriptoloji 10
3.Grup:Bilgisayar Ağları 10İlk 30 aday
(30 uncu adayla aynı puan alan adaylar dahil)
İlk 10 aday (10 uncu adayla aynı puanı alan adaylar dahil)
Bilgisayar ve Ağ 5 Güvenliği
İşletim Sistemleri 35
BT
Altyapı
Sistemleri
Sanallaştırma 35 Mimarileri
Veritabanı Sistemleri 5
Veri Yapıları 5
İş Zekası ve Veri 5 Analitiği
a)Yazılı Meslek Sınavı
Adaylar yukarıdaki 3 gruptan yalnızca birine başvurabilecektir.
Koşulları taşıyan adayların tamamı için KPSSP1 puanlarının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanlarının yüzde otuzunun toplamı alınarak belirlenecek esas puanlara göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
Yazılı meslek sınavı Ankara'da her grup için tek oturum halinde klasik yöntemle yapılacaktır.
Adaylar seçtikleri grup için belirlenmiş konulardan sınava girecek olup, yazılı meslek sınav notu bu konuların yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde ağırlıklandırılması suretiyle bulunacaktır.
b)Mülakat
Yazılı meslek sınavı puanına göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda aday mülakata çağrılacaktır.
Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği; analitik düşünme ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık ile güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi yönlerinden komisyon üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin altındaki adaylar başarısız sayılırlar. Mülakatta başarılı olan her aday için yüzlük sisteme uyarlanmış yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır.
c)Sınavlara İlişkin Duyurular
Yazılı meslek sınavı ve mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçları Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasında ilan edilecektir.
3-BAŞVURU
a)Başvuru Tarihleri ve Şekli
Adaylar başvurularını 14 Eylül 2015 tarihinden 12 Ekim 2015 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır.
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
b)Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
-Fotoğraf
-Diploma
-Yabancı Dil Belgesi
-Özgeçmiş (Türkçe)
ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski