5434 ve 5510’lu Memur Neden Farklı Maaş Alır ?

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

01.10.2008 den sonra memur olan yani 5510 sayılı kanuna tabi ve 01.10.2008 den önce memur olan yani 5434 sayılı kanuna tabi olan bir memur aynı şartları taşıyan eş durumu çocuk sayısı gibi memurun maaşları farklıdır.5510 sayılı kanuna tabi memur 5434 sayılı kanuna tabi memurdan biribirine emsal olmasına rağmen daha az maaş almaktadır.Bunu örnekler ile açıklayalım.
   5434 de göre aylık alanlarda emekli
keseneği Aylık + Ek Göst. + Tab. Aylık + Kıd. Aylık ve Emeklilik Tazminatı toplamına kesinti oranları çarpılarak kesenekleri bulunuyor. (%20 kurum karşılığı, %12 GSSP, %16 kişi kesintisi)
(Emeklilik Tazminatı en yüksek devlet memuru maaşına oranlı olan (1500 + 8000: 9500 X 0,079308 :753,43 TL nin örnek olarak ek göst. 2200 olana kadar (2200 hariç) % 40)

Örnek : 5434 de göre aylık alanlarda emekli keseneği hesaplama (katsayılar 2015 yılına göredir)

Örnek 9 dereceden memur olsun
Kesenek UnsurlarıGöst.Tutar (TL)
1- Gösterge Ay. (9/1)62049,17 TL
2- Ek Göst. Aylığı00,00 TL
3- Tab. Aylığı10001.241,44 TL
4- Kıd. Aylığı00,00 TL
5- Emeklilik Tazminat Tutarı0,4301,37 TL
Toplam1.591,98 TL
Emekli Keseneği İşveren Payı (%20)318,40 TL
Emekli Keseneği İşveren Payı (%16)254,72 TL
Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı (%12)191,04 TL
Keseneklerin Toplamı764,15 TL

   5510 a göre aylık  alanlarda ise Emeklilik Tazminatı yerine Özel Hizm. Tazminatı getirilmiştir.. Kesenek Hesabı; Aylık + Ek Göst. + Tab. Aylık + Kıd. Aylık ve Özel Hizm. Tazminatı toplamına kesinti oranları çarpılarak kesenekleri bulunuyor. (% 11 kurum karşılığı, % 7,5 GSSP devlet, % 9 kişi kesintisi, % 5 GSSP kişi) Özel hizmet tazminatını eklerken ilave ve bölgesel tazminatlar dahil edilmez

Örnek : 5510 a  göre aylık alanlarda emekli keseneği hesaplama (katsayılar 2015 yılına göredir)

Örnek 9 dereceden memur olsun
Kesenek UnsurlarıGöst.Tutar (TL)
1- Göst. Aylığı (9/1)62049,17 TL
2- Ek Göst. Aylığı00,00 TL
3- Tab. Aylığı10001.241,44 TL
4- Kıd. Aylığı00,00 TL
5- Özel Hizm. Tazm. Tutarı0,48361,64 TL
Toplam1.652,26 TL
Emekli Kes.-Malül Yaşlı.(D) % 11181,75 TL
Emekli Kes.-Malül Yaşlı.(K) % 9148,70 TL
Gen.Sağlık Sig. Pir. (Dev.) %7,5123,92 TL
Gen.Sağlık Sig. Pir. (Kişi) %582,61 TL
Keseneklerin Toplamı536,98 TL


Örnekler daha açıklayıcı olsun diye bekar bir memurun hem 5510 hem 5434 olanı maaş ve keseneklerini yan yana karşılaştırdık 

Emekli keseneği farkı
Emekli keseneği farkı
   

    Karşılaştırma örneğinden anlaşıldığı gibi 5510 sayılı kanuna tabi olanlar, Yaşlılık, Mamullük ve Emeklilik payı (% 9) + Genel Sağlık Sigorta Primi (% 5) toplam (%14) kesilir iken, 5434 sayılı kanuna göre çalışanlardan %16 Kişi kesintisi kesilmektedir
Sonuç olarak bu nedenle 5510 sayılı kanuna tabi olan personelin maaşı emsali 5434 sayılı kanuna tabi çalışan personele göre daha düşük olmaktadır.

Kaynak: http://www.memurmaasmutemeti.com/5434-ve-5510lu-memur-neden-farkli-maas-alir.html
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski