Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (3 Hemşire) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin Bfıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yeralanek2 inci maddenin (b)fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmaksuretiyle, yazılı ve sözlü
mülakatyapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜTÇE
SAYI-UNVAN
İLAN NO
BRÜTÜCRET
ARANAN NİTELİKLER
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 2.266,46 TL.
-Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak
Özel Bütçe
3HEMŞİRE
20150502
-Kıdemi öyıldan 10 yıla kadarolanlariçin2.295,39TL
-2014 KPSSP3 sınavı puanı olmak -Askerlikgöreviniyapmışolmak
Başvuruda bulunacakların;
* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamışolması.
* Askerliğini yapmış olması,
*657 Sayılı DevletMemurlarıKanununun48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolması gerekmektedir.
İsteklilerin;
Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, birfotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikte Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 işgünü içinde www.deu.edu.tradresinde ilan edilecektir. Bu ilanlartebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgelerde www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adaylarıngöreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikteaçıklanan'EvrakTeslimTarihi'nde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Göreve başlama tarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisindedir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres:D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği inciraltı/İZMİR Tel:(0232)4122419-4122324
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski