2015 yılı Memur sendika üye sayıları, Resmi Gazetede

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2015 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
KONFEDERASYON ÜYESİ SAYISI
KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI TOPLAM ÜYE SAYISI
KESK
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
236.203
TÜRKİYE KAMU-SEN
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)
445.729
MEMUR-SEN
(Memur Sendikaları Konfederasyonu)
836.505
BASK
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)
4.360
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
(Birleşik Kamu işgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)
57.365
HAK-SEN
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)
4.187
DESK
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)
5.982
TÜM MEMUR-SEN
(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)
8.338
CİHAN-SEN
(Cihan Sendikaları Konfederasyonu)
29.000
EKSEN
(Eksen Sendikalar Konfederasyonu)
2.173
BAĞIMSIZ SENDİKALAR 49.186
TOPLAM 1.679.028
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
BES
(Büro Emekçileri Sendikası)
KESK 18.478 6,79
TÜRK BÜRO-SEN
(Türkiye: Büro Çalışanları Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 48.831 17,93
BÜRO MEMUR - SEN
{Büro Memurları Sendikası)
MEMIR-SEN 54.908 20,17
BÜRO HAK-SEN
(Baro Çalışanları HA Sendikası)
HAK-SEN 1.590 0,58
BÜRO-İŞ
(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalınanları Sendikası)
BİRLEŞİK KAML'-İŞ 1.963 0,72
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)
BASK 644 0,24
MES
(Müstakil Emekçiler Sendikası)
BAĞIMSIZ 26 0,01
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) DESK 300 0,11
ADALET BÜRO-SEN
(Türkiye i Notu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 4 511 1,66
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 29 0,01
TÜM BÜRO-SEN" (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) TÜMMEMUR-SEN 90 0,03
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 40 0,01
SİME-SEN (Sivil Memurlar Sendikası) BAĞIMSIZ 12.616 4,63
KATILIM BÜRO SEN
(Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 729 0,27
SAVDES-SEN
(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)
BAĞIMSIZ 7.813 2,87
ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kaimi Çalışanlar; Sendikası) BAĞIMSIZ 1.987 0,73
MALİYE- SEN
(Maliye Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 154 0,06
UFUK BÜRO-SEN* (Ufuk Büro Görevlileri Sendikası) CİHAN-SEN 671 0,25
YARGIÇLAR SENDİKASI BAĞIMSIZ 92 0,03
EKSEN BÜRO-SEN
(Eksen Büro Çalışanları Sendikası)
EKSEN 235 0,09
SAVSEN (Savunma Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 122 0,04
SİPER-SEN (Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası) BAĞIMSIZ 1.654 0,61
YURT-AY BÜRO SEN
(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 44 0,02
MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 50 0,02
TOPLAM 271.285
---
Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK EĞİTİM-SEN
(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 220.041 19,72
EĞİTİM-SEN
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
KESK 127.214 11,40
EĞİTİM-BİR-SEN
(Eğitimciler Birliği Sendikası)
MEMUR-SEN 340.365 30,51
TEM-SEN
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)
BAĞIMSIZ 1,339 0,12
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 869 0,08
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğilim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) BASK 1.092 0,10
ATA-SEN (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 91 0,01
EĞİTİM-İŞ
(Eğitim ve Bilini İşgöreııleri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ 45,157 4,05
TEÇ-SEN
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 7.567 0,68
EĞİTİM HAK-SEN
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN 1.146 0,10
AND-SEN
(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)
BASK 239 0,02
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Birliiii Sendikası) BAĞIMSIZ 45 0,00
BEÇ-SEN
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı Görevlileri Sendikası)
BASK 145 0,01
DES
(Demokrat Eğitimciler Sendikası)
BAĞIMSIZ 323 0,03
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 452 0,04
BİLCEÇ
(Bilinçli ve Gelışimci Eğitim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 122 0,01
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 115 0,01
TEG-SEN
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)
BAĞIMSIZ 177 0,02
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN
(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)
DESK 14 0,00
METESEN
(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 415 0,04
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN
(Bağmısız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı
BASK 69 0,01
EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 214 0,02
SÖZ EĞİTtM-SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 20 0,00
YENİ-SEN
(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 79 0,01
EKSEN EĞİTİM-SEN
(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)
EKSEN 1.096 0,10
EĞtTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) BAĞIMSIZ 112 0,01
SAY-SEN
(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 105 0,01
YIİRTAY-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğilim Çalışanları BAĞIMSIZ 474 0,04
AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası) CİHAN-SEN 23,700 2,12
ÜNİ-SEN (Üniversite Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 62 0,01
TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanlan Sendikası) BAĞIMSIZ 277 0,02
ÖGESEN ((Öğretim Elemanları Sendikası) BAĞIMSIZ 772 0,07
TÖS
(Tüm ÖSretmenler Sendikası)
BAĞIMSIZ 155 0,01
TÜM ÜNİ-SEN (Tüm Üniversite Çalışanlan Sendikası) BAĞIMSIZ 158 0,01
TOPLAM 1.115.703
---
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
Türk Sağlik-Sen
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 101.478 20,50
SES
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
KESK 41.629 8,41
SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 211.648 42,77
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)
BASK 860 0,17
SAGUKHAK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN 650 0,13
TÜM SAĞLIK-SEN
(Tüm Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 424 0,09
SÖZ-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)
BAĞIMSIZ 218 0,04
HİZMET SAĞLIK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası;
BAĞIMSIZ 245 0,05
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 303 0,06
GENEL SAĞLIK-tŞ
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ 1,585 0,32
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR-SEN 664 0,13
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) BAĞIMSIZ 32 0,01
ANADOLU SAĞLIK-SEN
(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları
DESK 226 0,05
tıp-SEN (Tıp Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 25 0,01
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 9 0,00
AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 264 0,05
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası) EKSEN 608 0,12
UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası) CİHAN-SEN 3.395 0,69
YURT AY SAĞLIK-SEN Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 107 0,02
DAYANIŞMA SENDİKASI
(Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası)
BAĞIMSIZ 1.289 0,26
KESS
(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
BAĞIMSIZ 103 0,02
has SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası) BAĞIMSIZ 105 0,02
MERKEZ SAĞLIK-SEN
(Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 255 0,05
SAĞLIK ORDUSU SENDİKASI
(sağlık ve Sosval Hizmet Ordusu sendikası)
BAĞIMSIZ 89 0,02
ONUR SAĞLIK-SEN
(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 19 0,00
TOPLAM 494,898
----
Yerel Yönetim Hizmetler
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜMBEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri KESK 27.680 22,85
TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 13.284 10,97
BEM-BİR-SEN
(Belediye ve özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)
MEMUR-SEN 62.024 51,20
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 169 0,14
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN
(Bağımsız Yere! Yönetimler Çalışanları Sendikası)
BASK 99 0,08
BELBİR-SEN lUcnıokraıiK tseıeaıye ve uzel taare vaıışanıan öirııgı DESK 120 0,10
TÜMYEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 7.152 5,90
UFUK YEREL-SEN CİHAN-SEN 159 0,13
YEREL BİRLtK-SEN
(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)
BASK 84 0,07
TOPLAM 121.141
---
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK HABER-SEN
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalkan]an Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 8.668 24,70
HABER-SEN (Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) KESK 3.215 9,16
BİRLİK HABER-SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 14.576 41,53
BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 405 1,15
HABER HAK-SEN
(Basra, Yayın, İletişim ve Pasta Çalışanları Hak Sendikası)
HAK-SEN 14 0,04
DEMOKRAT HABER-SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) DESK 11 0,03
UFUK HABER-SEN (Ufuk Basm, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) CİHAN-SEN 117 0,33
TOPLAM 35.100
---
Kültür ve Sanat Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 2.504 14,09
KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanal Emekçileri Sendikası) KESK 4.553 25,62
KÜLTÜR MEMUR-SEN
{Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)
MEMUR-SEN 4.956 27,89
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 27 0,15
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kota Kamu işgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 293 1,65
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür. Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 12 0,07
UFUK KÜLTÜR-SEN
{Ufuk Kültür, S Miat Kamu Görevlileri Sendikası)
CİHAN-SEN 33 0,19
TOPLAM 17.771
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK iMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 7,030 16,42
YAPI YOL-SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 3.847 8,99
BAYINDIR MEMÜR-SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birlisi Sendikası) MEMUR-SEN 14.837 34,66
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) BASK 206 0,48
İMAR HAK-SEN (kar Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 486 1,14
UFUK BAYINDIR-SEN (Ufuk Bayındırlıklnşaat ve Köy Hizmetleri Memurlar Sendikası) CİHAN-SEN 149 0,35
TAPU ÇEVRE YOL-İŞ (Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Kolu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 96 0,22
AFAD-SEN
(Afad Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ 468 1,09
EKSEN TAPU-SEN
(Eksen Tapu ve Kadastro Yapı İnsaa Yoi İsleri
BAĞIMSIZ 30 0,07
AFAD HAK-SEN (Afad Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ 103 0,24
TOPLAM 42,811
----
Ulaştırma Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK ULAŞIM-SEN
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 7.940 28,34
BTS
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)
KESK 2.521 9,00
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 9.228 32,94
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları BASK 16 0,06
ULAŞTIRMA FAAL-SEN
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)
DESK 6 0,02
BUSEN
(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı,
BASK 109 0,39
UDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 23 0,08
ULASIM-İŞ
(Ulaştımıa Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)
BİRLEŞİK KAMU-İŞ 130 0,46
UFUK ULAŞTIRMA-SEN (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memullar Sendikası) CtHAN-SEN 136 0,49
TOPLAM 28.013
----
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TARİM ÖRKAM-SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 3.426 4,95
TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tanm-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 12.255 17,71
TOÇ BİR-SEN (Tanm-Orman Çalışanlar» Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 36.625 52,92
BATÖÇ-SEN (Bağımsız Tanm-Orman ve Çevre Sendikası) BASK 67 0,10
TOÇ HAK-SEN (Tanm-Orman ve Çevre Hak Sendikası) HAK-SEN 73 0,11
TÜM TOT-SEN (Tüm Tarım Onnan ve Toprak Mahsülleri Çalışanlan TÜM MEMUR-SEN 44 0,06
TARİM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu BİRLEŞİK KAMU-İŞ 815 1,18
DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları DESK 89 0,13
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tanrn ve Orman Çalışanlan Sendikası) EKSEN 7) 0,10
UFUK TARIM ORMAN-SEN (Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar CİHAN-SEN 448 0,65
TORAL-SEN (Tanm Orman Personelleri Alternatif Sendikası) BAĞIMSIZ 13 0,02
YURT-AY TARIM-SEN
(Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar ve Tanm-Orman
BAĞIMSIZ 4 0,01
TOPLAM 69,207
---
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanlan Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 6.694 17,27
ESM
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)
KESK 2.889 7,45
ENERJİ BİR-SE.N (Enerji, Sanayi vc Madencilik Hizmetleri Çalışanlan MEMUR-SEN 16.153 41,67
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 66 0,17
ENERJİ HAK-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanlan Hak HAK-SEN 24 0,06
ENERJİ-İŞ
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri
BİRLEŞİK KAMU-İS 174 0,45
UFUK ENERJİ-SEN
(Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur
CİHAN-SEN 192 0,50
EKSEN ENERJİ-SEN (Eksen, Enerji Sanayi ve Madencilik Çalışanları EKSEN 143 0,37
TOPLAM 38.768
---
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
(Türkiye Diyanet ve Valaf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)
TÜRKİYE KAMU-SEN 17.004 14,34
DİYANET-SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)
MEMUR-SEN 71.185 60,01
DİVES
(Divane! ve Vakıf Emekçileri Sendikası)
KESK 751 0,63
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanlan Sendikası)
BASK 232 0,20
»İVA-SEN
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)
TÜM MEMUR-SEN 7.088 5,98
DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vafık Çalışanlan Birlimi Sendikası) DESK 5.216 4,40
TÜM DİYANET-SEN
Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası
BAĞIMSIZ 464 0,39
HAK BİR-SEN
(Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası)
BAĞIMSIZ 407 0,34
DİN GÖR-SEN
(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları
BAĞIMSIZ 34 0,03
EKSEN DİYANET VAKIF-SEN (Eksen Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) EKSEN 20 0,02
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Valaf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanlan Sendikası) BAĞIMSIZ 210 0,18
VEFA-SEN
(Vefa Divanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası)
BAĞIMSIZ 291 0,25
DİYANET HAK-SEN
(Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Hak Sendikası)
BAĞIMSIZ 317 0,27
TOPLAM 118.617
Toplam Sendikalı Mamur Sayısı
1.679.028 71,32
Toplam Memur Sayısı: 2,354.314
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski