Taşeron Firma Değişse Bile Taşeron İşçisi Yıllık İznini Kullanabilecek

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

Ankara’dan bizlere ulaşan okurumuz Fatih bey soruyor. “Bir kamu kurumunda 7 yılı aşkın bir süreden bu yana taşeron işçisi olarak çalışıyorum. Bu seneki ihaleyi başka bir firma aldı. Ben de bu firmayla beraber çalışmaya devam ettim.  Bu firmadaki çalışma sürem 6 ay oldu. Firma değiştiği için bir yıl dolmadan izin kullanamazsın diyorlar, doğru mu?”


Sevgili okurlar,


10/9/2014 tarihinden önce, taşeron işçilerinin yıllık ücretli izne hak kazanıp kazanmadıklarının veya kıdemine göre ne kadar süreyle hak kazandıklarının tespitinde aynı işyerindeki çalışma süresinden ziyade, aynı firma altındaki çalışma süresine bakılmakta idi.

Yani 10/9/2014 tarihinden önce aynı işyerindeki çalışma süresi bir yıldan fazla olan taşeron işçilerinin, taşeron firma değiştiği takdirde yıllık izne hak kazanabilmeleri için, en az bir yıl daha çalışmaları gerekiyordu.Genel olarak, taşeron firmanın işyerinden ayrılmasına rağmen taşeron işçisinin aynı işyerinde, fakat başka bir taşeron firma altında çalışmaya devam ediyor olması nedeniyle, taşeron işçileri neredeyse izin kullanamaz hale gelmişti.

Taşeron işçilerinin yaşadıkları bu hak kayıplarını ortadan kaldırmak amacıyla, 6552 sayılı yasayla 4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin sonuna yeni bir fıkra eklendi.

Yapılan değişiklik sonrasında, 10/9/2014 tarihinden itibaren taşeron işçilerinden, taşeron firma  değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanmaya başlandı. Ayrıca  taşeron firmalara, izin belgesinin bir örneğini asıl işverene verme yükümlülüğü, asıl işverene ise taşeron firmalarda çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamak görevi verilmiştir.Yapılan düzenlemeler çerçevesinde okurumuz Fatih bey, aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği için her ne kadar taşeron firma değişse ve  bu taşeron firma altındaki kıdemi 6 ay olsa bile yıllık izin süresinin hesabında o işyerindeki kıdemine bakılacaktır.

Dolayısıyla Fatih bey, o işyerindeki kıdeminin 7 yıl olması nedeniyle, taşeron firma değişse bile 20 gün yıllık izin süresine hak kazanmış bulunmaktadır.

Hazırlayan: Yaşar AYDIN

http://www.sgkrehberi.com/haber/66762/
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski