Uzman ve Pratisyen Tabip Maaşları 2015-2016 (%15-20 Vergi Dilimine Göre)


Kazanılmış Hak Aylık Dereceve Kademesi:7/3
Aylık Göstergesi : 740
Yan Ödeme Göstergesi : 2500
Medeni Durumu :Bekar
Ek Göstergesi :950
Özel Hizmet Tazminat Oranı :%135 Bu oran bölgeye göre değişiklik gösterir.Bursa baz alınmıştır.
Maaş Katsayısı : (0,079308)

Taban Aylık Katsayısı : (1,24144)
Yan Ödeme Katsayısı : (0,025149)
Hizmet Yılı : 3 yıl
Gelirler
AYLIK = Derece ve Kademe Göstergesi x Aylık Katsayısı
740×0,079308= 58,69 TL.
TABAN AYLIĞI = Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylığı Katsayısı
1000×1,24144= 1241,44 TL.
EK GÖSTERGE = Ek Gösterge x Maaş Katsayısı
950×0,079308= 75,34 TL.
YAN ÖDEME = Yan Ödeme Göstergesi x Yan Ödeme Katsayısı
2500X0,025149= 62,87 TL.
ÖHT = 9500 (Gösterge Toplamı) x Aylık Katsayısı x Tazminat Nispeti
9500X0,079308%135= 1017,13 TL
AİLE YARDIMI = Aile Yardımı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1500X0,079308= 0 TL
ÇOCUK ZAMMI = Çocuk Zammı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1. Çocuk 250X0,079308=0
2. Çocuk 500X0, 079308= 0
KIDEM AYLIĞI=3x20x0,079308= 4,76 TL
Aile Yardımı almadığını farzediyoruz.
Kesintiler
%11 EMEKLİ KESENEĞİ DEVLET KATKISI=
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %11
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%11=263,71 TL
%9 EMEKLİ KESENEĞİ KİŞİ ŞAHIS KATKISI=
((Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %9
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%9=215,76 TL
GSS KŞİ ŞAHIS%5
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %5
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%5=119,87 TL
GSS DEVLET%7,5
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %7,5
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%7,5=179,80 TL
Sendika Kesintisi=Sendika üyeliği olmasın.
GELİR VERGİSİ=(Aylık Tutar +Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Ek Gösterge+Yan Ödeme)-(Özel Sigorta İndirimi+%9 Emekli Keseneği+GSS KİŞİ5+Hizmet Borçlanması+%100 Artış+Sakatlık İndirimi+sendika)*Gelir Vergisi Oranı
(58,69+4,76+1241,44+75,34+62,87)-(215,76+119,87+0)=1107,47 aylık vergi matrahı bulunur.
1107,47%15=166,12
166,12-Asgari geçim indirimi(90,11)= 76,01 TL
DAMGA VERGİSİ= (Aylık+Taban Aylık+Ek Gösterge+Kıdem Aylığı+Yan ödeme+Özel Hizmet Tazminatı+Ek Tazminat+Sendika Ödeneği)*%0,759
58,59+4,76+1241,44+75,34+62,87+1017,13%0,759=18,67 TL
Kesintiler Toplamı :873,82 http://www.memurvadisi.com
Gelirler Toplamı:2903,64
NET ÖDENEN :Tahakkuk Toplamı-Kesintiler Toplamı
2903,64-873,82= 2029,82 TL


Pratisyen Maaşları
 Adı Soyadı
 ünvanı
 Medeni Hali
Kıd.Yıl
A.E.G.
E.E.G.
R.Gün
Taban Aylık
Aylık Maaş
Ek Gösterge
Kıdem Aylık
S.Sig.P.(D)
Yan Ödeme
Yabancı Dil
Em.Kesenek
Giriş
Ek.Taz.28/B
Artış
Send.Yrd.
Öz.Hiz.Taz.
Aile Yardımı
As.Geç.İnd.
Çocuk Yrd.
2.Görev Tz.
Ek Tazm. 1
Ek Tazm. 2
Hakediş Tp.
Sendika
Kira Kes.
Ceza
Rapor Kes.
Sağ Sig.P.K.
Ödenecek
Maaş
Vergi %15
 PRATİSYEN
 BEKAR
 DERECE/2/2
11 
3000 

1241.44 
95.96 
237.92 
17.45 
254.42 
62.87 
0.00 
424.03 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1092.47 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3426.56 
13.74 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

  NET
2268.99 
Vergi %15
 PRATİSYEN
 EVLİ
  DERECE8/3

850 

1241.44 
54.72 
67.41 
0.00 
178.55 
62.87 
0.00 
261.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2884.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.04

  NET
2017.86 
Vergi %20
 PRATİSYEN
 BEKAR
  DERECE 7/3

950 

1241.44 
58.69 
75.34 
4.76 
179.80 
62.87 
0.00 
263.71 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2903.74 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.87

  NET
1974.55 
Vergi %20
 PRATİSYEN
 BEKAR
  DERECE 6/2

1150 

1241.44 
62.26 
91.20 
4.76 
181.26 
62.87 
0.00 
265.85 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2926.77 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
120.84

  NET
1987.76 
Vergi %15
 PRATİSYEN
 EVLİ
  DERECE 7/1

950 

1241.44 
55.91 
75.34 
0.00 
179.24 
62.87 
0.00 
262.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2894.81 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.49

  NET
2024.46 
Vergi %15+sendikalı
 PRATİSYEN
 BEKAR
  DERECE 8/1

850 

1241.44 
54.72 
67.41 
0.00 
178.55 
62.87 
0.00 
261.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2884.00 
12.22 
0.00 
0.00 
0.00 
119.04
  
  NET
2007.47 
Uzman Tabip Maaşı Hesaplama (Genel Bütçe)

Unvanı :Uzman Tabip
Kadro Derecesi :1
Kazanılmış Hak Aylık Derece
ve Kademesi :1/4
Aylık Göstergesi : 1500
Yan Ödeme Göstergesi : 2900
Medeni Durumu :Bekar
Ek Göstergesi :3600
Özel Hizmet Tazminat Oranı :%180 Bu oran bölgeye göre değişiklik gösterir.Bursa baz alınmıştır.
Maaş Katsayısı : (0,079308)
Taban Aylık Katsayısı : (1,241440)
Yan Ödeme Katsayısı : (0,025149)
Hizmet Yılı : 21
Gelirler
AYLIK = Derece ve Kademe Göstergesi x Aylık Katsayısı
1500×0,079308= 118,96
TABAN AYLIĞI = Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylığı Katsayısı
1000×1,241440= 1241,44
EK GÖSTERGE = Ek Gösterge x Maaş Katsayısı
3600×0,079308= 285,51
YAN ÖDEME = Yan Ödeme Göstergesi x Yan Ödeme Katsayısı
2900X0,024416= 72,93
ÖHT = 9500 (Gösterge Toplamı) x Aylık Katsayısı x Tazminat Nispeti
9500X0,079308X%180= 1356,17
AİLE YARDIMI = Aile Yardımı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1500X0,079308= 0
ÇOCUK ZAMMI = Çocuk Zammı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1. Çocuk 250X00, 0,079308=0
2. Çocuk 500X0, 0,079308= 0
KIDEM AYLIĞI=21x20x0,079308= 33,31
Aile Yardımı almadığını farzediyoruz.
Kesintiler
%20 EMEKLİ KESENEĞİ DEVLET KATKISI=
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Üzerinden Kesilecek Orana Tekabül Eden Miktar) x %20
118,96+285,51+1241,44+33,31+(9500*0,079308%130)%20=531,73
%16 EMEKLİ KESENEĞİ ŞAHIS KATKISI=
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Üzerinden Kesilecek Orana Tekabül Eden Miktar) x %16
118,96+285,51+1241,44+33,31+(9500*0,079308%130)%16=425,39
GSS %12
[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,073837) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı) -%100 Artış] X (%12)
118,96+285,51+1241,44+33,31+(9500*0,079308%130)%12=319,04
GELİR VERGİSİ=(Aylık Tutar +Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Ek Gösterge+Yan Ödeme)-(Özel Sigorta İndirimi+%16 Emekli Keseneği+Hizmet Borçlanması+%100 Artış+Sakatlık İndirimi+sendika)*Gelir Vergisi Oranı
(118,96+1241,44+33,31+285,51+72,93)-(425,39-0)=1326,76 aylık vergi matrahı bulunur.
1326,76%15=199,01
199,01-Asgari geçim indirimi(90,11)= 108,90
DAMGA VERGİSİ= (Aylık+Taban Aylık+Ek Gösterge+Kıdem Aylığı+Yan ödeme+Özel Hizmet Tazminatı+Ek Tazminat+Sendika Ödeneği)*%0,759
118,96+1241,44+285,51+33,31+72,93+1356,17=23,60
Kesintiler Toplamı :1408,65
Gelirler Toplamı:3959,09
NET ÖDENEN :Tahakkuk Toplamı-Kesintiler Toplamı
3959,09-1408,65= 2550,44

NET:2550,44 TL.

http://www.memurvadisi.com/2015/07/uzman-ve-pratisyen-tabip-maaslar-2015.html2015 YILI UZMAN TABİP/UZMAN DİŞ TABİBİ, PRATİSYEN TABİP VE DİŞ TABİPLERİ
209 DSSO SABİT EK ÖDEME ÜCRET TABLOSU
UNVANGelir Vergisi Oranı (%)Gelir VergisiDamga VergisiKesintiler ToplamıNET TUTAR
Uzman Tabip,
Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar
15317,3020,07866,201.777,95
20423,0620,07971,961.672,19
27571,1420,071.120,041.524,11
35740,3620,071.289,261.354,89
UNVANGelir Vergisi Oranı (%)Gelir VergisiDamga VergisiKesintiler ToplamıNET TUTAR
Uzman Diş Tabipleri15317,3020,07866,201.777,95
20423,0620,07971,961.672,19
27571,1420,071.120,041.524,11
35740,3620,071.289,261.354,89
UNVANGelir Vergisi Oranı (%)Gelir VergisiDamga VergisiKesintiler ToplamıNET TUTAR
Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri15170,4910,78465,42955,32
20227,3210,78522,25898,49
27306,8810,78601,81818,93
35397,8110,78692,74728,00
*NOT: Uzman Tabipler için öncelikle “209.md kapsamında Sabit Ödeme” hesaplandıktan sonra “Net Ele Geçen Tutar”ın, 375 KHK net ücretinin altında kalması durumunda aradaki fark 375 KHK kaleminden ödenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder