Bartın Üniversitesi Akademik Personel İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi " hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (adet) dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.
Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte/Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.
* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
* Başvuracak adayların öğrenim belgeleri ile askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.
* Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır. Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir.
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.
* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. İlanen duyurulur.

BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVAN
DERECE
ADET
İLANDA ARANAN ŞARTLAR
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arkeoloji
Prohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Yrd. Doç
4
1
Arkeoloji alanında Doktora yapmış olmak.
Çağdaş Türk Leh. ve Ede.
Güney-Batı Türk Leh. ve Edebiyatları
Yrd. Doç
4
1
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanda çalışmaları bulunmak.
Tarih
Yeniçağ Tarihi
Yrd. Doç
4
1
Tarih alanında Doktora yapmış olmak. Yeniçağ Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yrd. Doç
3
1
Yeni Türk Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yön. Teftişi, Plan. ve Eko.
Yrd. Doç
4
1
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi
Resim-İş Eğitimi
Yrd. Doç
5
1
Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik Eğitimi
Yrd. Doç
4
2
Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Moleküler Biy. ve Genetik
Mikrobiyoloji
Doçent
3
1
İlgili alanda Doçentlik unvanını almış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Yrd. Doç.
5
1
Kur'an-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belagatı
Profesör
1
1
Arap Dili ve Belagatı alanında çalışmalar yapmış olmak. Doçentliğini ve Profesörlüğünü ilgili alanda almış olmak.
Temel İslam Bilimleri
Hadis
Yrd. Doç.
4
1
Hadis Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
Yrd. Doç.
4
1
İslam Hukuku Tarihi ve İslam Hukuku bilim dallarının birinde doktora yapmış olmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Bilimleri
Yrd. Doç.
5
1
Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi veya Din Eğitimi bilim dallarının birinde doktora yapmış olmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmak.
İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi
Yrd. Doç.
5
1
Türk İslam Edebiyatı, İslam Sanatları veya Türk Din Musikisi bilim dallarının birinde doktora yapmış olmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi
Doçent
1
1
Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
Makine Mühendisliği
Konstrüksiyon
Doçent
1
1
Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
İnşaat Mühendisliği
Ulaştırma
Doçent
1
1
İnşaat Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
Çevre Mühendisliği
Çevre Bilimleri
Doçent
1
1
Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
Profesör
1
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
Doçent
1
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
Orman Mühendisliği
Orman Amenajmanı
Doçent
1
1
Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Rekreasyon
Rekreasyon
Doçent
1
1
İlgili alanda Doçentlik unvanını almış olmak.
Rekreasyon
Rekreasyon
Doçent
3
1
İlgili alanda Doçentlik unvanını almış olmak.
Spor Yöneticiliği
Spor Yönetim Bilimleri
Yrd. Doç.
5
1
İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski