İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını
karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda

sözleşmeli 1 Sanatsal Yardımcı Eleman alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1-Değerlendirmeye katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
2-Yüksekokul mezunu olması
3-Bir yabancı dili (tercihen İngilizce) iyi derecede bilmesi veya bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabiliyor olmasının yanı sıra Opera, Bale ve Tiyatro konularında iyi derecede genel kültür ve bilgi sahibi olması nitelikleri aranır.
Yukarıda belirtilenler dışında, ayrıca sadece ihtiyaç duyulan yabancı dil ya da diller ile kullanılması istenen bilgisayar programı ya da programları ve bunların seviyesine ilişkin özel şartlar aranabilir.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma
Grubunda Sanatsal Yardımcı Eleman Uygulama Müfredatı
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Sanatsal Yardımcı Eleman olarak çalıştırılacak kişiler, Müdürlüklerde Müdür veya Yardımcısının başkanlığında ve Müdür tarafından belirlenecek iki kişi olmak üzere en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular, en geç 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;
1-Özgeçmiş,
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
3-Diploma Aslı ve Fotokopisi
4-2 adet Fotoğraf,
ile şahsen aşağıdaki adrese yapılabilir.
Adres : İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
İsmet Kaptan Mh. 1364. Sk. No:5 Basmane-Konak/İZMİR
SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Yer : İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Elhamra Opera Sahnesi Binası Milli Kütüphane Cd. No:37/39 Konak/İZMİR
Tarih : 23 Temmuz 2015 Perşembe
Saat : 11.00

İRTİBAT TELEFONLARI: (0232) 489 04 74 Dahili 23
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski