Emekli Sandığı Kanununun ek 70. maddesindeki oranlarda değişiklik

→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←

27 Ağustos 2015 PERŞEMBE
Resmi Gazete

Sayı : 29458

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8057
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2015 tarihli ve 7467 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca
uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
→ Reklamlar ←
→ Reklamlar ←
-- --

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski